Welkom op onze website.Deze website wordt beheerd door het EU Interreg4b-project CCIA, vertegenwoordigd door New Economics Foundation (NEF), namens WCVA (Cardiff), de hoofdpartner van CCIA.

Als u deze website blijft gebruiken, stemt u in met, en bent u gebonden door, de volgende gebruiksvoorwaarden. In deze voorwaarden, in combinatie met ons privacybeleid, wordt onze relatie met u met betrekking tot deze website uiteengezet.

Na het einde van het CCIA-project in 2015 zal het beheer, het onderhoud en de verantwoordelijkheid voor de website overgedragen worden aan een syndicaat van internationale curatoren. We zullen u via onze nieuwsbrief op de hoogte houden van deze wijzigingen.

De termen ‘NEF’, ‘the New Economics Foundation’, ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar de vertegenwoordiger van de website, met hoofdkantoor te 3 Jonathan Street, London SE11 5NH. Het registratienummer van deze onderneming is 3193399, opgericht in Engeland & Wales. NEF is ook een Britse geregistreerde liefdadigheidsinstelling, met nummer 1055254. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is enkel bedoeld voor algemene informatie en voor algemeen gebruik. De inhoud kan zonder enige kennisgeving gewijzigd worden.
 • Wij noch derde partijen bieden enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, stiptheid of volledigheid van de informatie en de materialen die op deze website worden aangeboden, noch met betrekking tot de doeltreffendheid of de geschiktheid van deze informatie en materialen voor eender welk doeleinde. U aanvaardt dat deze informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten, en wij verwerpen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Uw gebruik van de informatie of materialen op deze website is dan ook volledig op eigen risico, wij kunnen daar niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website, voldoen aan uw specifieke vereisten.
 • Het onbevoegde gebruik van deze website kan resulteren in een eis tot schadevergoeding en/of kan strafbaar gesteld worden.
 • Deze website kan hier en daar ook links (koppelingen) naar andere website bevatten. Deze links worden verschaft voor uw gebruiksgemak, om verdere informatie te bieden. Dit betekent niet dat wij deze website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).
 • U mag op een andere website of in een ander document linken naar deze website, op voorwaarde dat:
  • u de link niet gebruikt voor commerciële doeleinden;
  • u vooraf de schriftelijke toestemming verkrijgt van NEF indien u van een commerciële organisatie bent;
  • u het CCIA-project duidelijk identificeert als de eigenaar van deze website;
  • u deze website en/of zijn inhoud niet tracht voor te stellen als uw eigen werk;
  • NEF behoudt zich het recht voor u te verzoeken de link onmiddellijk te verwijderen.
 • Uw gebruik van deze website, en elk geschil dat hieruit kan ontstaan, is onderworpen aan de wetten van Engeland, Schotland en Wales.

Van kracht vanaf 25 juli 2014

Copyright op het internet

 • Alle inhoud van deze website, ongeacht wie die heeft verschaft/ingediend, wordt gepubliceerd onder de licentie Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Meer informatie daarover vindt u hier.
 • Door in te stemmen met deze voorwaarden, bevestigt u dat u over het recht beschikt om de door u aangereikte inhoud te publiceren onder de hierboven vermelde Creative Commons-licentie.
 • Inhoud waarop copyright rust, en inhoud waarvan de copyrightsituatie onduidelijk is, kan zonder voorafgaande kennisgeving van deze website verwijderd worden.
 • Alle handelsmerken die op deze website gereproduceerd worden, en die niet de eigendom zijn van, of niet in licentie gegeven werden aan, de beheerder, zullen als dusdanig erkend worden op de website.

Van kracht vanaf 25 juli 2014

Disclaimer van de website

De informatie op deze website dient louter voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, bieden we geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, over de volledigheid, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid of de beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welke doeleinden dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt op dergelijke informatie, gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico.

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade, inclusief indirecte of gevolgschade, of verlies of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winst, als gevolg van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links volgen naar andere websites die niet onder het beheer van NEF staan. We hebben geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites. De insluiting van een link impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling, noch dat we eens zijn met de standpunten die op deze website geuit worden.

We doen alle nodige inspanningen om de website vlot en beschikbaar te houden. NEF aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor, en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor, tijdelijke onderbrekingen vanwege technische kwesties die buiten onze controle liggen.

Van kracht vanaf 25 juli 2014