TEM

The TEM (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα – “Alternative Monetary Unit”) is a LETS-based currency in the Greek city of Volos. Emerging in response to the country’s economic crisis, the TEM gained over 800 members in just the first few months of operation. The credits are pegged in value to the Euro and can be earned and spent... Read more

Krugerrand

The Krugerrand is a South African 22-karat gold coin, available in denominations of half, quarter and a tenth of an ounce of gold. First minted in 1967 to help market South African Gold, the Krugerrand has since become the most popular choice for global investors wanting to purchase gold bullion. Unusually, the Krugerrand has the... Read more

Echo (Economy of Hours)

Echo

Echo is a timebank based in  East London and focusing on business-to-business exchanges. It was conceived as part of the Olympic Park (re)development process and now offers a platform for business, organizations and individuals to trade skills and time-denominated assets. It also offers its online platform to local timebanks. Read more on http://economyofhours.com

Published on

Spice Time Credits

Overzicht Het timebankingmodel dat Spice in de voorbije tien jaar heeft ontwikkeld, gebruikt punten om de bijdrage van mensen aan hun gemeenschap te belonen. Voor elk uur dat een burger bijdraagt aan het ontwikkelen en leveren van diensten, verdient hij of zij één tijdpunt. Die punten kunnen gebruikt worden om toegang te krijgen tot evenementen,... Read more

Urstromtaler (Stub)

The Urstromtaler is a community currency being used in the landlocked states Brandenburg and Saxony-Anhalt in Germany. More info: http://en.wikipedia.org/wiki/Urstromtaler 

Regio im Oberland (Stub)

One of Germany’s regional currencies (regiogeld), operating in Oberland. Until we add more content to this article, for more information visit their website.

Sterntaler (Stub)

The RegioGeld currency for Landkreis Berchtesgadener Land. More info: http://www.regiostar.com/

Nectar Points (Stub)

Loyalty points given to consumers when they spend money at Sainsbury, one of the largest retailer in the UK. More info: http://en.wikipedia.org/wiki/Nectar_loyalty_card

Published on

MLC Monnaie Locale Complémentaire (Stub)

MLC is a French term for local currencies, similar to the UK Transition Currencies, or the German Regiogeld. See: http://monnaie-locale-complementaire.net/

Published on

Oliver LETS (Stub)

“Bath L.E.T.S. covers the city of Bath and surrounds. The scheme is open to all residents  and organisations. The currency  we use is called the ‘Oliver ’.  These are used in a more flexible way than barter, and wealth created is kept within our area.” From http://www.bathlets.org/oliver

Published on

Brisco (Stub)

The BRISCO is a proposal for a virtual currency that will be backed by a basket of the BRIC’s currencies as well as Iran and Venezuela.

Waldviertler (Stub)

A Regional Currency for Waldvietler in the Austrian state of Lower Austria. More info: http://www.waldviertler-regional.at/

Emissions Trading Scheme (Stub)

Emissions trading or cap and trade is a market-based approach used to control pollution by providing economic incentives for achieving reductions in the emissions of pollutants. A central authority (usually a governmental body) sets a limit or cap on the amount of a pollutant that may be emitted. The limit or cap is allocated or sold... Read more

Deli Dollar (Stub)

“Deli Dollars” were the bright idea of Frank Tortoriello, who, having been turned down by banks for a conventional loan, decided to simply print the money to refurbish his deli himself. He “sold” the currency to deli customers for $8, raising the $5000 he required for refurbishment within a month. Customers who had purchased the “Deli... Read more

Freigeld (Stub)

Friegeld (free money) is a monetary unit proposed by Silvio Gesell within his broader theory of Freiwirtschaft (free economy). More info: http://en.wikipedia.org/wiki/Freiwirtschaft

Time Dollars (Stub)

In America the time dollar is the fundamental unit of exchange in a time bank, equal to one hour of a person’s labor. More info: http://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency#The_time_dollar  

Lausitzer (Stub)

(Please write about all the elements, only the headings and sub-headings that say “optional” may be left out For some headings and sub-headings there may be little information available or the topic can be covered with a limited number of words. In these cases sub-headings (the ones with letters) could be combined with others in... Read more

Article about a concrete Currency

(Please write about all the elements, only the headings and sub-headings that say “optional” may be left out For some headings and sub-headings there may be little information available or the topic can be covered with a limited number of words. In these cases sub-headings (the ones with letters) could be combined with others in... Read more

Eirebank (Stub)

Éirebank is a member-owned bank which issues a new currency, the Éire, to compensate for the inadequacy of the national currency. It is a platform that allows us to create a better society for ourselves and for the next generation. http://www.eirebank.com

Published on

Pecunix (Stub)

Select a template on the right. You can choose from the following templates:Currency Briefs, People, Orgs, [[Project]], Software, Video. After selecting a template, press the button “Load Template” [[Bristol Pound]] [[tags]] [[Contact]]

Terra (Stub)

Terra (The Trade Reference Currency, TRC) is the name of a possible “world currency”. The concept was proposed by Belgian economist and expert on monetary systems Bernard A. Lietaer in 2001, based on a similar proposal from the 1930s. The currency is meant to be based on a basket of the 9-12 most important commodities... Read more

Denison Volunteer Dollars (DVD) (Stub)

Select a template on the right. You can choose from the following templates:Currency Briefs, People, Orgs, Project, Software, Video. After selecting a template, press the button “Load Template”

Buckaroo (Stub)

A currency that operates at University of Missouri in Kansas City. 20 buckeroos are required to be paid in order to complete the economics course at the universtiy. Buckeroos can be earnt by doing community service or purchased from other students who have an excess.

Eco-Pesa (Stub)

Eco-Pesa is the name of a Kenyan local currency, used to reduce poverty and support environmental conservation in a slums areas inside the Kongowea Location, Mombasa District, Kenya. Pesa is the Kiswahili word for money.

Artmoney (Stub)

Artmoney from BIAM (Bank of International Art Money) is an international art project established by the Danish artists Lars Kræmmer and Flemming Vincent in 1998. Artmoney is a global, alternative currency made of original art. Artists make their own money: Artmoney items are original works of art the size of big bank notes (12×18 cm).... Read more

ELM (Exchange Local Money) (Stub)

Community currency operating in the Dancing Rabbit Ecovillage in US. Until we have added more content to this page, find more information at their website.  

Liberty Reserves (Stub)

Liberty Reserve was a Costa Rica-based centralized digital currency service that billed itself as the “oldest, safest and most popular payment processor … serving millions all around a world”. The site had over one million users when it was shut down by the United States government. Prosecutors argued that due to lax security, alleged criminal activity... Read more

SolarCoin

Edited! Big time! Select a template on the right. You can choose from the following templates:Currency Briefs, People, Orgs, Project, Software, Video. After selecting a template, press the button “Load Template”

LiteCoin (Stub)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to control their own finances. Litecoin features faster transaction confirmation times and improved storage efficiency... Read more

B2B EN Trade (Stub)

Barter Eexchange network operating in France. Until we have added more content to this article, for more information visit their website.

Tauschring in Germany (Stub)

Tauschring is the German name for Local Exchange Trading Systems (LETS). The tauschring network provides software for many local LETS.

Le MIEL (Stub)

Community currency operating in Libournais – Créonnais – Castillonnais – Pays de Coutras – Sud Gironde in France. Until we have added more content to this article, for more information visit their website.

L’ Abeille (Stub)

Community currency operating in Grand Villneuve sur Lot in France. Until we have added more content to this article, for more information visit their website.

Le Cigalonde (Stub)

Community currency operating in La Londe les Maures in France. Until we have added more content to this article, for more information visit their website.  

La Luciole (Stub)

Community currency operating in the Ardeche Meridionale in France. Until we add more content to this article, for more information visit their website.

Sol Alpin (Stub)

Community currency operating in Grenoble in France. Until we add more content to this article, for more information visit their website.

La Mesure (Stub)

Community currency operating in Romains-Bourg de Peage in France. Until we have added more content to this article, for more information visit their website.

L’Epi Lorrain (Stub)

Community currency operating in Belgium. Until we add more content to this article, for more information visit their website.

Heol (Stub)

Community currency operating in the Pays de Brest in France. Until we add more content to this article, for more information visit their website.

Galleco (Stub)

Community currency operating in the Ille-et-Vilaine in France Until we have added more content to this article, for more information visit their website.