Klik hier om ons te contacteren

CC.info is een portaal voor online bronnen zoals literatuur en algemene informatie over gemeenschapsmunten, opgezet door het Community Currencies in Action (CCIA) EU Interreg-project in 2014 en wordt onderhouden door internationale partners en vrijwilligers.

Het materiaal dat al aanwezig is bij de lancering van C-C.info omvat zowel artikels geschreven door onze medewerkers als bijdragen van partners, in het bijzonder Stephen DeMeulenaere, en de collega’s en vrijwilligers van het Complementary Currency Resource Center.

Andere medewerkers die het delen van kennis over dit onderwerp trachten te faciliteren zijn onder andere Rolf Schroeder (cc-literature), Ludwig Schuster (MonNeta), Tim Anderson (CommunityForge) en Stephanie Rearick (buildFTW).

We nodigen u, als individu, graag uit om uw steentje bij te dragen en uw kennis, ervaring en materiaal te delen via deze website. Iedereen kan zich registreren als bijdrager.

Het ingediende materiaal wordt goedgekeurd door daartoe aangestelde redacteurs, in overeenstemming met de richtlijnen die opgesteld werden door de curatoren, en wordt gepubliceerd onder de Creative Commons-licenties, zie verderop voor details.

Om de voortzetting van dit platform zonder de steun van het CCIA-project te waarborgen, zullen de eigendom en het beheer van het platform in 2015 overgedragen worden aan een syndicaat van taalspecifieke curatoren. The New Economics Foundation en Qoin hebben hun steun voor dit project voor de lange termijn al toegezegd. Als uw instelling graag wil meewerken en een deel van de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor het onderhoud, de redactieprocessen en de toekomstige ontwikkeling van C-C.info, neem dan contact op met.